Nieuws t/m Aug 2021

Laatste bijdrage aan website

Dit word mijn laatste bijdrage aan de website. Met veel plezier kijk ik terug op een mooie periode als voorzitter. De laatste jaren is er veel gebeurd om het bos een blijvende plek te laten zijn in Brielle. Hierbij wil ik vooral Margriet Bezemer, Dirk Wolthaus en Jan Hartlief noemen, zonder uiteraard de 'nieuwe' bestuursleden John Jansen en Jan Poel tekort te doen.

Maar toen Margriet en Dirk het toenmalige bestuur kwamen versterken kreeg het enigszins ingedutte bos een enorme opleving. Nieuwe initiatieven met als hoogtepunt de prijsvraag die we wonnen bij Provinciale Staten. Het gaf ons mogelijkheden om het bos nog kindvriendelijker te maken. Daarnaast was Magriet onze huisfotograaf waarvan u de resultaten hier op deze website kunt zien. Naast Margriet was Dirk een stuwende kracht. Zijn inzet bij met name de Doe dagen was fenomenaal. Wekelijks maakt hij zijn ronde door het bos om de boel op te ruimen die bezoekers achterlaten. Met Jan haalde we een penningmeester in huis die niet alleen op de penningen past maar ook actief is in de gesprekken met Staatsbosbeheer en gemeente. Nauwgezet houdt ie de afspraken bij en zorgt voor uitvoering hiervan.

Met John en Jan hebben we de jeugd binnenghaald. John als secretaris en Jan als bestuurslid groen. Beiden zetten zich voortreffelijk in voor het bos.

Is het dan alleen maar rozengeur? Nee, het is jammer dat bijdragen aan de website www.vrijheidsbosbrielle.nl bijna niet meer aangevuld worden. Het verhaal achter de boom waar bomenbezitters hun verhaal waarom ze een boom hebben aangeschaft kunnen vertellen verdient meer. Zie: Uw boom, uw Verhaal, op deze site.

Tot slot, onze brief waarin wij u om een bijdrage vroegen heeft een bedrag van bijna 1.000 euro opgeleverd. Hartelijk dank daarvoor. Een deel van het bedrag zal besteed worden aan het  vernieuwen van de gedichtenborden.

Ik wens Ben van Stijn, de nieuwe voorzitter veel succes en hoop dat hij net zoveel plezier krijgt in het Vrijheidsbos zals ik de afgelopen 21 jaar heb mogen ervaren. Tot ziens op de Doe Dagen!

 Ik wens u vele mooie wandeingen in het unieke bos aan de Brielsche Maas.

Rein Groen

Vrijheidsbos heeft nieuwe voorzitter

Net voor het afscheid van Rein Groen als voorzitter meldde Ben van Stijn zich als mogelijk opvolger. Na goede gesprekken met zowel Rein als het bestuur zijn we blij te kunnen melden dat Ben het voorzitterschap heeft aanvaard. Wij zijn erg blij dat het gelukt is en wensen Ben veel succes in zijn nieuwe functie.

Nieuwe voorzitter Vrijheidsbos Ben van Stijn

Vrijheidsbos zoekt nieuwe voorzitter (2)

Misschien dacht je bij het lezen van het vorige bericht, dat lijkt me iets voor mij maar heb je (nog) niet gereageerd. Doe het alsnog. Neem contact op met een van de bestuursleden om je te laten informeren over het voorzitterschap en het Vrijheidsbos. Stuur een mailtje met daarin je telefoonnummer en wij nemen contact met je op.

Rein Groen, voorzitter email: reingroen@hotmail.com

John Jansen, secretaris email: secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Jan Hartlief, penningmeester email; j.hartlief@chello.nl

Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken email: d.wolthaus@gmail.com

Jan Poel, bestuurslid groen: email: janpoel@upcmail.nl 

Vrijheidsbos zoekt nieuwe voorzitter

Beste bomenbezitter of belangstellende van het Vrijheidsbos,

Na 21 jaar, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter, neem ik per 1 juli a.s. afscheid van het bestuur van het Vrijheidsbos. Met veel plezier ben ik vanaf het begin betrokken geweest  bij dit unieke project langs de Brielse Maas. We hebben mooie dingen bereikt. Met Margriet Bezemer  een prijs van de provincie Zuid Holland binnengehaald waardoor picnicktafels, schommel en andere speelornamenten konden worden geplaatst. Er zijn twee websites ontwikkeld. De een met laatste nieuws en één met verhalen over de reden waarom mensen een boom hebben aangeschaft. Twee keer per jaar worden de DoeDagen georganiseerd. Ook hier komen vele bomenbezitters de handen uit de mouwen steken. Er is een groep maaiers die de bomen toegankelijk houden. Recent is de brug vernieuwd en weer veilig en is het Verharde Pad geheel gerenoveerd zodat men nu ook met rollator en scootmobiel het bos kan bezoeken.

We hebben nu een veelzijdig en enthousiast  bestuur:  Dirk Wolthaus als voortrekker,  Jan Hartlief als  penningmeester,   John Jansen als secretaris  en Jan Poel als bestuurslid ‘Groen’.  Met het aantreden van de laatste twee is het bestuur aanmerkelijk verjongd,  wat de continuïteit van dit project waarborgt.

‘Bedelbrief’

Op mijn vorige brief, waarin ik om een bijdrage vroeg voor het bos, is zo enthousiast gereageerd  dat er  ruim 800 euro is bijgeschreven op onze bankrekening.  Hartelijk dank hiervoor. Het geld zal besteed worden aan het vernieuwen van de poëzieborden. 

Voor mij is het tijd voor andere dingen vandaar deze oproep;  we zoeken een nieuwe voorzitter.

De voorzitter onderhoudt de contacten met Gemeente en Staatsbosbeheer,  is het aanspreekpunt  en neemt initiatieven om het bos meer onder de aandacht te krijgen van de Brielse burger en toerist.

Heeft u interesse in deze functie, stuur dan een mail naar reingroen@hotmail.com

Misschien zien we elkaar binnenkort weer in het Vrijheidsbos.

Hartelijke groet,

Rein Groen

Bijdrage aan Vrijheidsbos

Beste bomenbezitter of belangstellende van het Vrijheidsbos,

Het  Vrijheidsbos bestaat nu meer dan twintig jaar. Een uniek bos dat voor vele Briellenaren een plek is geworden met  een bijzondere betekenis. Door het planten van een boom of door het te bezoeken.

Voor het planten van een  boom hebben wij u destijds een bijdrage gevraagd.  Deze bijdrage werd gebruikt voor de aanschaf, het bordje en het onderhoud van uw boom. Het Vrijheidsbos krijgt géén subsidie; wel wordt het groot onderhoud gedaan door Staatsbosbeheer waarmee wij in de loop der jaren een goede relatie hebben opgebouwd.

Het bos wordt, behoudens de grote maaibeurten, onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers, bestuur én twee keer per jaar  door bomenbezitters tijdens de Doe-dagen.            Het knotten, zaaien,  maaien rond de bomen, vervangen van bordjes en schoonhouden van het bos valt hier ook  onder.

In de loop der jaren zijn we door incidentele bijdragen en een zuinig beleid in staat geweest maaimachines en bosmaaiers aan te schaffen.  Toch zijn er nog wat wensen. Wij willen het bos nog kindvriendelijker maken door het aanschaffen van meer speelmateriaal en voor het onderhoud  willen we een nieuwe maaimachine. Hiervoor vraag ik u een éénmalige bijdrage van tien euro  om deze doelen te bereiken. Uiteraard is een hogere bijdrage zeer welkom.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening  NL74 RABO 0365 4852 17 t.b.v. Vrijheidsbos Brielle. 

Namens het bestuur en  de vrijwilligers alvast hartelijk dank en misschien zien wij elkaar binnenkort weer in het Vrijheidsbos. 

Hartelijke groet,

Rein Groen

Voorzitter

Géén NL doet dit voorjaar

Het Vrijheidsbos zal dit voorjaar niet meedoen met NL Doet. De reden hiervoor is dat het, mede door corona, niet lukt om het organisatorisch rond te krijgen. Wij gaan wel op zoek naar alternatieven. Zo denken we een aantal ochtenden specifieke klussen te gaan doen zoals het schilderen van het kot en banken. Verwijderen wilgen en opknappen wadi's.

Wij doen hiervoor mdedelingen op deze website wanneer deze ochtenden plaatsvinden.

Spijtig maar helaas. Wij hopen in het najaar weer een grote werkdag te organiseren en hopen u dan weer te kunnen begroeten.

Het bestuur.

Nieuwe boom in het Vrijheidsbos

Helaas is op dit moment niet meer mogelijk om een nieuwe boom in het Vrijheidsbos te planten. Tevens zijn alle bestaande bomen inmiddels geadopteerd. Het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos te Brielle probeert in overleg met Staatsbosbeheer om weer een nieuwe plaats te vinden voor nieuwe bomen die dan geadopteerd kunnen worden. Indien u in de toekomst in aanmerking wil komen voor een boom kan u zich op een wachtlijst laten plaatsen. Daarvoor kan u een email sturen aan secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Verharde pad vernieuwd

Het pad door het Vrijheidsbos is gerenoveerd. Nadat er mede door corona weinig aan het onderhoud is gedaan, lag het pad er troosteloos bij. Door oprukkend onkruid en slijtage werd het pad steeds smaller en moeilijker begaanbaar. De smeekbede van het bestuur aan StaatsBosBeheer om het aan te pakken vond gehoor. In twee dagen werd het pad aangepakt en is het Vrijheidsbos weer voor een ieder toegankelijk. Wandelaars, scootmobielen en mensen met een rollator kunnen nu veilig door het bos gaan. Op meerdere plekken zijn verbredingen aangelegd zodat men elkaar makkelijk kan passeren.

Kortom laat dit een uitnodiging zijn om ons unieke Vrijheidsbos te bezoeken.

Bezoek ook eens onze verhalenwebsite www.vrijheidsbosbrielle.nl

Fijne feestdagen

Helaas konden dit jaar de beoogde plannen niet doorgaan. Geen bevrijdingsfestival, geen Doedagen en geen gezamenlijk bordjes plaatsen.

Met de vrijwiiligers van de maaiploeg hebben we het bos toch  bij kunnen houden en heeft het er het gehele jaar keurig bij gelegen. Verheugend is te zien dat steeds meer mensen gebruik maken van dit unieke plekje langs de Brielse Maas.

Het bestuur van het Vrijheidsbos wenst alle bomenbezitters en vrijwilligers 

Fijne feestdagen en een in alle opzichten gezond en gelukkig 2021.

Zaterdag 7 november Doe Dag

Op zaterdag 7 november wordt weer traditiegetrouw de Doe Dag in het Vrijheidsbos georganiseerd. Opruimen, wieden, schilderen, knotten. Allerlei werkzaamheden die moeten gebeuren om het Vrijheidsbos weer spic en span de winter in te laten gaan.

Het zal dit jaar iets anders zijn dan in andere jaren. Omdat er maximaal 40 mensen mogen deelnemen in verband met corona vragen we jullie je van te voren op te geven door een mailtje te sturen naar het secretariaat of je aanwezig kunt zijn. secretaris.vrijheidsbos@gmail.com

Zoals gewoonlijk starten we om 9.30 uur en sluiten af met een hapje en een drankje. Om 13.30 uur zal dan de klus geklaard zijn.

Bericht en foto over het Vrijheidsbos welke door Willemijn Kon zijn gemaakt voor het kerkblad van Sint-Catharijne Brielle.

Wandelend door het Vrijheidsbos

“I have a dream”, was een uitspraak van Martin Luther King, hij droomde van de Vrede.

“Ik heb een droom” sprak Egbert Rietveld, voormalig predikant in de Sint-Catharijnekerk te Brielle.

Zijn droom was een bos met hoge bomen planten ter ere van de Vrijheid. En zijn droom is uitgekomen, er kwam een bos vol bomen en bij iedere boom een verhaal, gedenkwaardig aan een jubilea of ter nagedachtenis aan een dierbaar mens. De opbrengst van deze geadopteerde bomen werd gebruikt voor de Sjoel (voormalige Synagoge)

Dit alles maakt grote indruk op de wandelaar, die door deze aparte natuur loopt, de stilte het ruisen van de wind in de bomen. Stille getuigen van een prachtig geheel, een plek om tot rust en bezinning te komen.

Bij de opening van het Vrijheidsbos in 2005 droeg Jolein van der Mark onderstaande gedicht voor:

Vrede is speciaal voor de mens, voor de meesten een wens.

Zonder oorlog te leven, niets meer te vrezen.

Niet meer vluchten ver weg van huis, maar gewoon lekker thuis.

Dit jaar wordt 75 jaar vrijheid herdacht, ook dat kun je vinden in het Vrijheidsbos op een speciale plaats. In de stilte daar en de tekst geschreven in het hekwerk,  ontdek je hoe groots de Schepping is in zijn eenvoud. De vele vrijwilligers zorgen met liefde en passie voor deze “droom” het bos van de Vrijheid voor een ieder toegankelijk. Het is de moeite waard om de tijd te nemen voor een wandeling om de Vrede en Vrijheid te ontdekken en te koesteren in  dit prachtige bos.

Lopend door het Vrijheidsbos, laat je de dagelijkse zorgen even los.

Je wordt door de bomen met de namen, van mensen die hier kwamen, tot andere gedachten geïnspireerd.

Een stuk geschiedenis, lopend op de paadjes op weg naar…. eigenlijk niets.

Het is een uitnodiging, voor een heerlijke wandeling,  in het Vrijheidsbos.

Daad bij het woord...

Bos na het maaien

Vrijheidsbos prima picknick en speelplek

Het Vrijheidsbos langs het Brielsche meer is een prima plek om te picknicken. Er staan tafels en banken en zelfs als het regent kun je er terecht. Daarnaast is het een unieke plek voor kinderen. Er staan speeltoestellen en in het bos kun je op avontuur. Met een beetje geluk kun je herten en hazen tegenkomen. De bloemenperken staan er prachtig bij en uiteraard mag je je eigen veldboeket plukken. Het Vrijheidsbos is goed bereikbaar per fiets, wandelend of per auto.

Websites

De website www.vrijheidsbos.nl is meer dan honderdduizend keer bezocht en geeft de laatste ontwikkelingen weer. Een tweede site www.vrijheidsbosbrielle.nl laat de verhalen achter de bomen zien. Bomen bezitters vertellen waarom ze een boom hebben aangeschaft.

Vrijwilligers

Zowel het bestuur als een vaste groep vrijwilligers onderhouden het bos. Zo zijn alle bordjes weer te lezen doordat een vaste ploeg met motor- en bosmaaiers rondom de bomen alles weer kort gemaaid heeft. Het grote maaiwerk wordt door Staatsbosbeheer gedaan.

Doe Dagen

Twee keer per jaar organiseren we een Doe Dag. In het voorjaar wordt er gezaaid en het bos klaargemaakt voor een mooie lange zomer. In het najaar vindt de DoeDag plaats de eerste zaterdag van november. De rommel wordt geruimd, schilderwerk gedaan en het bos winterklaar gemaakt.

Donaties

Het Vrijheidsbos wordt onderhouden door vrijwilligers en krijgt geen subsidie. Toch hebben we ook kosten voor maaiers, gereedschap en aanschaf van zaden en vervanging bomen. Wanneer u een bijdrage zou willen leveren voor het in stand houden van dit unieke stuk bos langs het Brielsche Meer zijn wij u zéér erkentelijk. U kunt uw bijdrage storten op rekening: 

                              Rabobank NL 74 RABO 0365 4852 17 t.n.v. Vrijheidsbos Brielle

Maaiploeg Vlnr Jan Hartlief, Dirk Wolthaus, Ies Dekker, Henk Walbroek, Jacob Voogd en Frans Roedolf. Fotograaf Rein Groen

Onderzoek Bomen voor overleden dierbaren

Heeft u een boom geplant voor een overleden dierbare, en zou u dat verhaal willen delen?

Religiewetenschappenstudent Melissa Schilderink doet onderzoek naar bomen die zijn geplant ter nagedachtenis aan overledenen, ter afsluiting van haar masterstudie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor het verzamelen van deze verhalen is een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is anoniem in te vullen via de volgende link: https://www.survio.com/survey/d/D7P7Y5Y3Q8M3D1A4P

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact opnemen via Melissa.Schilderink@student.ru.nl

Spechten in de totempaal

In de totempaal bij de ingang bij het bruggetje hebben een koppel spechten een nest uitgehakt. Wij kregen deze foto's van Dieuwertje Troost. Hartelijk dank hiervoor.

Specht in Vrijheidsbos

Iemand heef mij een paar foto's van een specht in het Vrijheidsbos gestuurd. Helaas heb ik ze niet meer.Zou je ze nog eens op willen sturen dan zet ik ze op de site.
reingroen@hotmail.com

'Kroon"domein Vrijheidsbos gehele jaar open

Het Vrijheidsbos in den Briel is in tegenstelling tot andere 'Kroon"domeinen het gehele jaar open. 365 dagen per jaar kunt u genieten van dit uniek stukje natuur langs de Brielse Maas.

Vandaag, 5 mei, zouden er ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding en het feit dat het Vrijheidsbos 20 jaar bestaat een aantal activiteiten plaatsvinden. Zo zou een informatiebord onthuld worden door twee veteranen en burgemeester Rensen. Om deze gebeurtenis extra te benadrukken is door de gemeente een sierhek geplaatst rond de eerder dit voorjaar geplante 'Koningsboom'. Zie foto.
Tevens zou er een minimuziekfestival georganiseerd worden. Zowel de onthulling festival en overige feestelijkheden zullen verplaatst worden naar het najaar.
Koningsboom en hek staan op de heuvel naast het 4 en 5 mei monument.

Koningsboom met herdenkingshek.

foto Margriet Bezemer

foto: Margriet Bezemer

foto: Margriet Bezemer.

Inzaaien van de bloembedden.

Bloembedden ingezaaid

Afgelopen week zijn de bloembedden ingezaaid. Alvorens tot zaaien werd overgegaan werd door het bedrijf Frans van den Bosch de bedden gefreesd. Hiervoor onze hartelijke dank. Ook onze speciale dank naar ons bestuurslid Jan Poel die hier mede voor gezorgd had.

Daarna hebben Dirk Wolthaus, Jan Poel, Henk Walbroek, Henny de Deken en Rein Groen de bloembedden ingezaaid. Wachten is nu op een paar flinke regenbuien.

Coronavirus

Door het corona-virus zijn vele activiteiten afgelast. Zo ook de Doe dag in maart en de bomenplanting in april. De bomen zijn nu wel geplant maar voor het plaatsen van de bordjes samen met de nieuwe bomenbezitters zal nog een datum worden gezocht. Ook het geplande Bevrijdingsfestival zal, wanneer dat mogelijk is, verplaatst worden naar het najaar.

Over de officiële onthulling van de Koningsboom in het Vrijheidsbos op 5 mei is nog geen definitieve beslissing genomen. In ieder geval zal deze bij doorgang een soberder gebeurtenis worden dan dat wij hadden voorzien.

Inmiddels zal de vaste bezoeker gezien hebben dat het parkeerterrein bij het Vrijheidsbos is afgesloten. Wanneer u het Vrijheidsbos bezoekt houdt u dan aan de regels en blijf anderhalve meter uit elkaar.

Sterkte in deze ingewikkelde tijden en blijf 'safe'.

Onze nieuwe bestuursleden Jan Poel en John Jansen

Onze oud-secretaris Margriet Bezemer blijft fotograferen al is niet in het Vrijheidsbos

Wandeling door het Vrijheidsbos

Jeannet Posma-Hoeksema 30.07.2021 12:10

Is er ook een lijst aanwezig waarop alle bomen met nummer kunnen worden opgezocht. Ben certificaten kwijt. Bedankt.

secretaris.vrijheidsbos 16.08.2021 14:39

als u dit wilt weten graag een mail naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com met volledige naam en adres dan kan ik het eventueel nakijken

Corien 16.08.2021 12:59

Dit zou ik ook graag willen weten, ooit als 1 van de eerste een notenboom geplaatst, alleen geen idee waar deze staat

Arie Langendoen 13.05.2021 22:21

heeft iemand iets verdachts gezien op de parkeerplaats 13 mei tussen 10 en 11 uur. er is een tas gestolen uit onze grijze renault traffic bus.

Cees Beukema 01.05.2021 20:14

Volgend jaar kom ik weer in Brielle wonen en ik wil mij nu al vast inschrijven als vrijwilliger bij het vrijheidsbos.

John 02.05.2021 18:18

Hallo Cees

je bent welkom, stuur tzt maar een mail naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com
Gr John secretaris van het Vrijheidsbos

Nieuwe reacties

12.11 | 13:36

Woensdag was ik in het bos veel dank voor het plaatsen van het bordje bi...

08.10 | 06:36

Er is maar één land: de aarde. Er is maar één volk: de mensheid. Er is ...

03.10 | 16:41

volgens de getoonde kaart staat onze boom (zomereik) in de regel CC a...

02.04 | 07:54

Beste Ben, Ik neem aan dat de tekst die je zoekt op één van de grote ged...