Giften, Schenkingen en Jaarverslag

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Nu het jaar haast weer om is leek het ons goed u hierop attent te maken en ù misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. Met een gift aan het Vrijheidsbos wordt misschien net de drempel overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen.
Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

Jaarverslag 2020

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0         Algemeen

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht.

Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0         Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

de heer Rein Groen, voorzitter;

de heer John Jansen, secretaris;

de heer Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken;

de heer Jan Poel, bestuurslid groen;

de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0         Activiteiten verslagjaar

Na het actieve en succesvolle jaar 2019, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen zijn in het verslagjaar de volgende activiteiten gepland, waarbij enkele vanwege het Coronavirus moesten worden afgelast:

-       Natuurwerkdag ‘NL Doet’

Op zaterdag 14 maart 2020 hadden we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag wilden we met 35 vrijwilligers het bos opruimen,  nieuwe bomen planten, palen bij eerder geplante bomen plaatsen, verf- en herstelwerk aan opstallen doen en schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren. Vanwege het Coronavirus werd deze NL-Doet dag op het laatste moment afgelast. Uiteindelijk hebben we wel een groot deel van de onkosten kunnen declareren.

-       Overleg met Staatsbosbeheer

Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten en sinds enkele jaren het Staatsbosbeheer. Ongeveer vier keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden.

-       Muziekfestival

Het was de bedoeling om ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid op 5 mei 2020 een muziekfestival in het Vrijheidsbos te organiseren en daaraan voorafgaand de Prinses Amaliaboom door de burgermeester en één of twee veteranen te onthullen. Vanwege de Corona beperkingen moest dit helaas worden uitgesteld.

-       Onthulling Prinses Amaliaboom en hekwerk 75 jaar Vrijheid

Op zaterdag 10 oktober 2020 is door de burgermeester van Brielle met aanwezigheid van maximaal 30 genodigden/vrijwilligers de Prinses Amaliaboom met tekstbord onthuld. Om de boom heen staat een door de gemeente Brielle gefinancierde hekwerk met de tekst “75 jaar Vrijheid”. Tijdens zijn toespraak verwoordde de burgermeester zijn betrokkenheid bij dit unieke bos. Rondom de boom was door een bestuurslid een perk met planten aangebracht. Voorafgaand aan de onthulling werd er door twee vaste vrijwilligers koffie, thee en koek geserveerd. Tevens zijn op deze dag voor het eerst zelf gemaakte schaaltjes verkocht waarvan de opbrengst voor het Vrijheidsbos is.

-       Natuurwerkdag in November

Op zaterdag 14 november 2020 was de jaarlijkse Natuurwerkdag en wilden we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen uit te voeren. Vanwege de Corona beperkingen moest dit helaas worden afgelast.

-       Inzet vrijwilligers (maaiploeg)

Mede door de afgelastingen vanwege Corona zijn er extra activiteiten geweest van de zogeheten maaiploeg. In het voorjaar zijn de bloembedden gefreesd en ingezaaid. Tevens zijn naast het gebruikelijke, in het seizoen maandelijks, gras/bosmaaien rond de bomen, vijver, banken en speeltoestellen, dit jaar ook  twee keer nieuwe bomen geplaatst. In het voorjaar voor nieuwe eigenaren en in het najaar ter vervanging van bestaande bomen. De levering in het najaar van te vervangen bomen is naar volle tevredenheid uitgevoerd en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

-       Onderhoud websites en ‘social media’

De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter.

-       Subsidies en bijdragen

In 2020 is de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds aangevraagd en ondanks de afgelasting op het laatste moment geheel toegekend.

Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten. Er is opbrengst geweest van zelf gemaakte schaaltjes die voor het Vrijheidsbos zijn vervaardigd.

Ook zijn 30 nieuwe of bestaande bomen geadopteerd door nieuwe eigenaren.

Verder zijn er een aantal giften en bijdragen voor bomen en onderhoud ontvangen.

Al met al was het jaar 2020, ondanks sommige afgelastingen wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0         Financieel verslag

Het financiële verslag van 2020 kan worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting.

 

Jaarverslag 2019

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0 Algemeen 

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht. Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0 Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 de heer Rein Groen, voorzitter;

 mevrouw Margriet Bezemer, secretaris, afgetreden per 01-12-2019;

 de heer John Jansen, secretaris, aangetreden per 11-09-2019;

 de heer Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken;

 de heer Jan Poel, bestuurslid groen, aangetreden per 07-08-2019;

 de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0 Activiteiten verslagjaar 

Na het actieve en succesvolle jaar 2018, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Natuurwerkdag ‘NL Doet’

Op zaterdag 9 maart 2019 hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben c.a. 35 vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht aan o.a. de wilgen, bomen vervangen, verf- en herstelwerk aan opstallen gedaan. en is er het nodige schoongemaakt.

Overleg met Staatsbosbeheer

Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten en sinds enkele jaren het Staatsbosbeheer. Ongeveer vier keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden.

Natuurwerkdag in November

Op zaterdag 2 november 2019 was de jaarlijkse Natuurwerkdag hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen uit te voeren. Daarnaast zijn er 12 bomen vervangen die dood waren en is er een Koningsboom geplaats die tijdens Bevrijdingsdag 2020 door de burgermeester zal worden onthuld.

Onderhoud websites en ‘social media’

De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter. 

Subsidies en bijdragen

In 2019 is de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds aangevraagd en toegekend.

Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten.

Verder zijn er een aantal kleinere giften en bijdragen voor bomen ontvangen.

Al met al was het jaar 2019 wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0 Financieel verslag

Het financiële verslag van 2019 kan worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

06.11 | 16:13

Wat een leuke dag was dat vandaag. Heerlijk gewerkt samen met alle vrijwilligers, top!

...
16.08 | 16:39

als u dit wilt weten graag een mail naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com met volledige naam en adres dan kan ik het eventueel nakijken

...
16.08 | 14:59

Dit zou ik ook graag willen weten, ooit als 1 van de eerste een notenboom geplaatst, alleen geen idee waar deze staat

...
30.07 | 14:10

Is er ook een lijst aanwezig waarop alle bomen met nummer kunnen worden opgezocht. Ben certificaten kwijt. Bedankt.

...
Je vindt deze pagina leuk