Giften, Schenkingen en Jaarverslag

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Nu het jaar haast weer om is leek het ons goed u hierop attent te maken en ù misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. Met een gift aan het Vrijheidsbos wordt misschien net de drempel overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen.
Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

Jaarverslag 2019

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0 Algemeen 

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht. Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0 Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 de heer Rein Groen, voorzitter;

 mevrouw Margriet Bezemer, secretaris, afgetreden per 01-12-2019;

 de heer John Jansen, secretaris, aangetreden per 11-09-2019;

 de heer Dirk Wolthaus, bestuurslid algemene zaken;

 de heer Jan Poel, bestuurslid groen, aangetreden per 07-08-2019;

 de heer Jan Hartlief, penningmeester.

3.0 Activiteiten verslagjaar 

Na het actieve en succesvolle jaar 2018, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen.

Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Natuurwerkdag ‘NL Doet’

Op zaterdag 9 maart 2019 hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben c.a. 35 vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht aan o.a. de wilgen, bomen vervangen, verf- en herstelwerk aan opstallen gedaan. en is er het nodige schoongemaakt.

Overleg met Staatsbosbeheer

Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten en sinds enkele jaren het Staatsbosbeheer. Ongeveer vier keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden.

Natuurwerkdag in November

Op zaterdag 2 november 2019 was de jaarlijkse Natuurwerkdag hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen uit te voeren. Daarnaast zijn er 12 bomen vervangen die dood waren en is er een Koningsboom geplaats die tijdens Bevrijdingsdag 2020 door de burgermeester zal worden onthuld.

Onderhoud websites en ‘social media’

De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter. 

Subsidies en bijdragen

In 2019 is de jaarlijkse bijdrage van het Oranjefonds aangevraagd en toegekend.

Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten.

Verder zijn er een aantal kleinere giften en bijdragen voor bomen ontvangen.

Al met al was het jaar 2019 wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos.

4.0 Financieel verslag

Het financiële verslag van 2019 kan worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

11.11 | 12:16

Het plaatsen van een nieuwe boom is niet mogelijk. Wel zijn er een aantal bestaande bomen beschikbaar. Gaarne een email aan secretaris.vrijheidsbos@gmail.com.

...
22.10 | 14:14

Hallo mensen van het vrijheidsbos, is het mogelijk om een boom te planten in het bos ? Ik lees op de website dat het nu niet kan. Is er een wachtlijst ?

...
10.08 | 15:56

Neen, er loopt een paardenpad tussen fietspad en sloot langs het bos.

...
10.08 | 15:33

Mogen hier paarden komen?

...
Je vindt deze pagina leuk