Giften, Schenkingen en Jaarverslag

Giften en schenkingen

Wist u dat de Stichting Vrijheidsbos Brielle een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is? Giften en schenkingen aan een ANBI zijn aftrekbaar van de belasting. Nu het jaar haast weer om is leek het ons goed u hierop attent te maken en ù misschien weer mensen en/of bedrijven om u heen. Met een gift aan het Vrijheidsbos wordt misschien net de drempel overschreden om voor aftrek in aanmerking te komen.
Een gift aan het Vrijheidsbos valt altijd in goede aarde.

Jaarverslag 2018

Stichting Vrijheidsbos Brielle

1.0 Algemeen 

Bij akte van 11 oktober 2000, verleden voor notaris mr. Pieter Jan Buijtink notaris te Brielle  is de stichting opgericht. Het doel van de stichting is het aanplanten, uitbreiden en onderhouden van het Vrijheidsbos als middel van een permanente bezinning op vrijheid en het gebrek aan vrijheid en mensenrechten, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.0 Samenstelling Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Rein Groen, voorzitter; Jan Hartlief, penningmeester; Dirk Wolthaus, algemeen bestuurslid

3.0 Activiteiten verslagjaar 

Na het zeer actieve en succesvolle jaar 2017, is de Stichting verder gegaan met het onderhouden en verfijnen van de diverse voorzieningen. Om dit te bewerkstelligen hebben in het verslagjaar de volgende activiteiten plaatsgevonden:

Natuurwerkdag ‘NL Doet’

Op zaterdag 10 maart 2018 hebben we, in het kader van NL Doet, een vrijwilligersdag georganiseerd. Tijdens deze dag hebben 35 vrijwilligers het bos opgeruimd, snoeiwerk verricht, verf- en herstelwerk aan opstallen gedaan en is er het nodige schoongemaakt. Tevens is het berkenmonument van vakken voorzien voor een toekomstig fraai kleurenpallet welke in het teken zal staan van het 4 & 5 mei comité. Aan het einde van de Doe-Dag zijn 10 wilgen aan het VrijWILGerspad overgedragen aan nieuwe eigenaren, die zelf of met een beetje hulp de bordjes hebben geplaatst bij hun geadopteerde boom. Deze dag was een groot succes. 

Onthulling bord bij bomenmonument 

Op zaterdag 28 april 2018 is met enige tientallen belangstellenden, waaronder de burgermeester en veel nieuwe raadsleden het herdenkingsbord bij het ‘bomenmonument 4&5 mei comité’ onthuld. De Stichting Vrijheidsbos Brielle heeft dit bomenmonument gekregen van het 4&5 mei comité na een donatie van de gemeente Brielle. Hierna is in De Sjoel een bijeenkomst geweest waarin de initiatiefnemer vab het Vrijheidsbos Ds Egbert Rietveld een toespraak hield en twee indrukwekkende documentaires zijn vertoond. 

Overleg met Staatsbosbeheer

Sinds enkele jaren vindt er overleg plaats met eerst het Recreatieschap Voorne Putten en sinds enkele jaren het Staatsbosbeheer. Ongeveer twee keer per jaar worden er lopende zaken besproken en wordt de opvolging van actiepunten bijgehouden. 

Natuurwerkdag in November

Op zaterdag 3 november 2018 was de jaarlijkse Natuurwerkdag hebben we met een enthousiaste groep vrijwilligers het bos ‘winterklaar’ gemaakt door diverse klussen uit te voeren.

Onderhoud websites en ‘social media’ 

De website www.vrijheidsbos.nl wordt regelmatig ge-update met relevante nieuwsfeiten of mededelingen.

De website www.vrijheidsbosbrielle.nl vertelt ‘Het verhaal achter de boom’ en de nieuwe bijdragen van de bomenbezitters worden op de website geplaatst. Met behulp van een student hebben we dit jaar deze website bijgewerkt en is er een handleiding geschreven. Tevens is het bestuur van de Stichting Vrijheidsbos Brielle actief op ‘social media’ als Facebook en Twitter. 

Subsidies en bijdragen 

In 2018 zijn er 10 nieuwe wilgen langs het VrijWILGerspad aan de nieuwe eigenaren overgedragen. Er is een gift ontvangen uit de opbrengst van de kaarten.Verder zijn er een aantal kleinere giften en bijdragen voor bomen ontvangen. Al met al was het jaar 2018 wederom een zeer succesvol jaar voor het Vrijheidsbos. 

4.0 Financieel verslag

Het financiële verslag van 2018 kan worden opgevraagd bij de penningmeester van de stichting.

Schrijf een reactie: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle reacties

Nieuwe reacties

08.06 | 16:39

Wil je een mailtje sturen naar secretaris.vrijheidsbos@gmail.com Dan wordt er contact met je opgenomen om je op de wachtlijst te plaatsen.

...
04.06 | 12:01

Zou heel graag in aanmerking komen voor het planten van een boom voor mijn dierbaren. Kunt u mij op de wachtlijst zetten?

...
20.05 | 16:36

Wil je een berichtje sturen naar secretariaat@vrijheidsbos.nl
Danwordt je op de wachtlijst geplaatst.

...
19.05 | 22:59

Ik lees dat het bos vol is, mag ik alstublieft op de wachtlijst, mijn zoon is aan de Brielse maas overleden, het is zo'n troost hem op deze plaats te eren....

...
Je vindt deze pagina leuk